KROK 3 - NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA

Strategia rozwoju IT Omega

Dlaczego warto?

Odpowiednie planowanie pozwala nie tylko na optymalizację infrastruktury IT, ale również na znalezienie oszczędności w jej utrzymaniu. W ten sposób Twój budżet będzie przemyślany lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.  

Wyobraź sobie przez chwilę że jesteś już naszym klientem. Zgodnie z planem w pierwszym kroku wykonaliśmy inwentaryzację. Wiesz już jakie masz zasoby informatyczne.

W drugim kroku wykonaliśmy analizę ryzyka oraz plan ciągłości działania dla poszczególnych elementów IT. Wiesz już np. że w momencie awarii serwera:
🔸podstawienie serwera zastępczego to 1 dzień,
🔸przywrócenie z obecnej kopii zapasowej potrwa 4 h
🔸a kolejny 1 dzień potrwa rekonfiguracja.

Podczas takiej awarii Twój biznes straci 50.000 zł – wiesz to bo wspólnie wyliczyliśmy te wartości dla wszystkich elementów IT.

Co dalej❓ Należy teraz zaplanować i zaprojektować rozwiązania informatyczne tak, żeby sprowadzić ryzyko do akceptowalnego poziomu. Jak to zrobić❓

Dla powyższego przykładu – jeżeli Twój biznes może pracować bez serwera maksymalnie do 4h – należy zaplanować i zaprojektować proces uruchomienia serwera po awarii w ciągu 4h. Wszystkie elementy układanki takie jak serwer zastępczy, kopia zapasowa, sposób rekonfiguracji serwera zastępczego, muszą pasować do siebie w taki sposób żeby całość była operacyjnie gotowa w ciągu 4h.

Wykonamy to dla Ciebie w kroku #3 obsługi informatycznej. Skorzystaj z naszego doświadczenia.

 

Nasze działania:

 • Planowanie i projektowanie architektury informatycznej.
 • Tworzenie polityki rozwoju IT, doradztwo przy wyborze rozwiązań.
  • Dobór optymalnych rozwiązań wynikających z krótko i długookresowej polityki rozwoju IT.
 • Wsparcie przy opracowaniach budżetu IT.
  • Wskazywanie oszczędności w utrzymaniu infrastruktury IT.
  • Przedstawianie propozycji optymalizacji infrastruktury IT.
 • Ekspertyzy sprzętu komputerowego.
  • Standaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • Obsługa procesów związanych z cyklem życia infrastruktury:
  • Budowa profili sprzętowo-programowych.
 • Organizacja prezentacji nowych produktów, rozwiązań i trendów rynkowych w zakresie IT.
 • Koordynacja procesu pozyskiwania sprzętu: wsparcie przy wyborze dostawcy, przeprowadzanie procesu zakupu sprzętu oraz oprogramowania.