Bezpieczeństwo inforamtyczne z IT Omega

Bezpieczeństwo IT

Audyt bezpieczeństwa, ochrona stacji roboczych, ochrona sieci i serwerów 24/7.

Dzięki temu nasi Klienci mogą spać spokojnie.

 • Audyty bezpieczeństwa informatycznego prowadzone są zgodnie z metodykami ISACA oraz ISO 27001.
 • Badanie podatności
  • testy bezpieczeństwa oparte na skanowaniu sieci oraz systemów specjalistycznymi narzędziami. Narzędzia takie wykrywają luki w bezpieczeństwie i umożliwiają tworzenie pełnych raportów podatności.
 • Bezpieczeństwo sieci
  • Planowanie i projektowanie w zakresie bezpieczeństwa sieci.
  • implementacja rozwiązań typu firewall, IDS/IPS, UTM
 • Bezpieczeństwo serwerów
  • Planowanie i projektowanie w zakresie bezpieczeństwa serwerów.
  • hardening serwerów – zabezpieczenie serwerów przed włamaniami, ochrona przed atakami DDoS
 • Ochrona stacji roboczych i użytkowników
  • Ochrona antywirusowa – Sprawdzone i profesjonalne rozwiązanie antywirusowe.
 • Usługi ochrony sieci i serwerów w trybie ciągłym (24/7).
  • Oprogramowanie monitorujące zainstalowane na serwerach oraz w sieci wewnętrznej śledzi każdy ruch i na bieżąco przesyła zdarzenia do administratora który podejmuje odpowiednie kroki.
Profesjonalna pomoc IT

Audyt bezpieczeństwa informatycznego to proces oceny systemów informatycznych w celu identyfikacji, oceny i zminimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa, takie jak:

1.  Bezpieczeństwo fizyczne – ocena dostępu do pomieszczeń, serwerowni, danych itp.

2. Bezpieczeństwo sieci – ocena sieci, w tym dostępności, wydajności, ochrony przed atakami sieciowymi itp.

3. Bezpieczeństwo systemu – ocena systemów operacyjnych, aplikacji, serwerów, bazy danych, sprzętu i oprogramowania itp.

4. Bezpieczeństwo danych – ocena sposobu przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych, w tym uwierzytelnianie, poufność, integralność, dostępność i niezawodność.

W trakcie audytu bezpieczeństwa informatycznego, specjaliści od bezpieczeństwa analizują systemy informatyczne, identyfikują potencjalne zagrożenia, oceniają skuteczność istniejących środków bezpieczeństwa, a następnie proponują zalecenia dotyczące ulepszania zabezpieczeń systemu.

Celem audytu bezpieczeństwa informatycznego jest zapewnienie, że systemy informatyczne są odpowiednio chronione przed zagrożeniami i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem.