Projekty i wdrożenia 

Wprowadź z nami najlepsze rozwiązania IT do Twojego biznesu! 

 • Zastanawiasz się nad wymianą lub modernizacją infrastruktury IT?  
 • Usługi chmurowe czy infrastruktura własna? 
 • Wdrożenie oprogramowania typu CRM, ERP, nowego serwera w chmurze lub własnego? Migracja usług pocztowych pomiędzy dostawcami? 

Niezależnie od wyzwania, jakie stanęło na drodze do sprawnego funkcjonowania Twojej firmy i jej infrastruktury informatycznej, w IT Omega efektywnie, sprawnie i profesjonalnie przeprowadzimy dla Ciebie każdy projekt IT. 

W ramach wsparcia projektowego zapewniamy pełne, kompleksowe wdrożenie nowego rozwiązania w przedsiębiorstwie. Rozpoczynając od analizy ryzyka i wynikających z niej rekomendacji, poprzez zakup, dowóz, montaż, podłączenie, konfigurację, instalację sprzętu i przeniesienie usług, po test wdrożonych rozwiązań. 

Każdy nowy projekt wdroży dla Ciebie od A do Z nasz zespół projektowy, na którego czele stoi Project Manager, który koordynuje przebieg wszystkich prac, prowadzi analizy i rekomenduje odpowiednie rozwiązania. W skład naszych zespołów projektowych wchodzą m.in. doświadczeni administratorzy systemów operacyjnych, specjaliści, pierwsza i druga linia wsparcia oraz personel pomocniczy zarządzający sprzedażą. 

Współpraca w IT

Obszary IT, w których możesz liczyć na nasze wsparcie projektowe 

Nasz zespół projektowy specjalizuje się we wdrożeniach rozwiązań IT we wszystkich obszarach, działamy wszechstronnie. 

Możesz liczyć na nasze wsparcie projektowe w następujących obszarach: 

 • migracje do chmury migracja usług IT do chmury, zwanej również cloud computing, polega na przeniesieniu aplikacji, danych i infrastruktury IT z lokalnego systemu informatycznego na serwery i zasoby w chmurze. Oferuje to wiele korzyści, takich jak:  
 • Skalowalność: Usługi w chmurze pozwalają na łatwe dostosowywanie zasobów IT do potrzeb firmy, co umożliwia szybką reakcję na zmiany w wymaganiach biznesowych. 
 • Oszczędność kosztów: Chmura może zastąpić drogie infrastruktury IT, takie jak serwery i centra danych, co pozwala na oszczędność kosztów. 
 • Bezpieczeństwo danych: Usługi w chmurze oferują wysoki poziom bezpieczeństwa danych dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii ochrony. 
 • Wysoka dostępność: Chmura zapewnia wysoką dostępność usług, ponieważ dane i aplikacje są dostępne z dowolnego miejsca na świecie. 
 • Łatwość zarządzania: Usługi w chmurze pozwalają na łatwe zarządzanie aplikacjami i danymi bez konieczności zarządzania infrastrukturą IT. 

Migracja usług IT do chmury wymaga dokładnej analizy i planowania, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność systemu. Należy uwzględnić wiele czynników, takich jak rodzaj usługi, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, koszty, a także dostępność odpowiedniej infrastruktury sieciowej. 

 • obszar sieciowy, obejmujący wdrożenia i ulepszenia rozwiązań związanych z działaniem sieci. Przykładem tego rodzaju projektu jest budowa sieci strukturalnej LAN.  
 • wdrożenia serwerów. Wdrożenie serwerów onsite i w chmurze ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań firmy.  
 • Serwery onsite to rozwiązanie, w którym infrastruktura IT znajduje się na terenie firmy, a serwery są obsługiwane przez zespół IT. Zaletami serwerów onsite są: 
 • Pełna kontrola nad infrastrukturą IT – firma ma pełną kontrolę nad swoją infrastrukturą IT i może dostosować ją do swoich potrzeb. 
 • Niska latencja – ponieważ serwery znajdują się na terenie firmy, czas odpowiedzi (latencja) jest znacznie krótszy niż w przypadku serwerów w chmurze. 
 • Większa prywatność – firma ma większą kontrolę nad swoimi danymi, ponieważ są one przechowywane wewnątrz firmy. 
 • Serwery w chmurze to rozwiązanie, w którym infrastruktura IT znajduje się na serwerach zlokalizowanych w centrach danych, które są dostępne za pośrednictwem internetu. Zaletami serwerów w chmurze są: 
 • Elastyczność – firmy mogą dostosować zasoby IT do swoich potrzeb, zwłaszcza w przypadku zmieniającej się ilości ruchu. 
 • Skalowalność – możliwość łatwego dodawania nowych zasobów IT w miarę rozwoju firmy. 
 • Oszczędność kosztów – ponieważ nie ma konieczności inwestowania w infrastrukturę IT, której firma może nie potrzebować na stałe. 

Ostateczna decyzja o wyborze serwerów onsite lub w chmurze zależy od wielu czynników, takich jak wymagania dotyczące bezpieczeństwa, łatwość zarządzania, elastyczność i koszty. Często firmy wybierają rozwiązania hybrydowe, które łączą w sobie korzyści obu tych rozwiązań. 

 • bezpieczeństwo danych. w tym zaprojektowanie usługi kopii zapasowej serwerów oraz backup stacji roboczych: laptopów, pecetów i urządzeń typu NAS. 
 • migracja usług pocztowych. migracja usług pocztowych od obecnego dostawcy do środowiska chmurowego np. Microsoft 365. 
 • cyberbezpieczeństwo. wdrożenie rozwiązań z zakresu cybersecurity, skany podatności, audyty bezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury IT. 
 • audyt stron internetowych oraz projektowanie firmowych stron www, włącznie z systemami klasy CRM szytymi na miarę potrzeb. 
Projekty informatyczne

Jak wygląda proces wdrożenia projektu krok po kroku? 

Prowadzenie wysokiej jakości projektu informatycznego wymaga skrupulatnego planowania, odpowiedniego zarządzania i przestrzegania wyznaczonych procesów. Poniżej przedstawiamy kilka zasadniczych kroków, według których prowadzimy projekty IT: 

 1. Planowanie projektu: Rozpoczynamy od dokładnego zdefiniowania wymagań projektu oraz ustalenia celów i terminów. Sporządzamy szczegółowy plan działań, który będzie podzielony na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania etapy.

 2. Dobór zespołu projektowego: Tworzymy zespół złożony z doświadczonych specjalistów o odpowiednich kompetencjach, którzy będą w stanie wykonać zadania zgodnie z wymaganiami projektu.

 3. Określenie procesów i standardów: Określamy standardy pracy, procedury, wytyczne i normy dotyczące zarządzania jakością. Ustalamy standardy dokumentacji, raportowania i komunikacji.

 4. Monitorowanie postępu projektu: Monitorujemy postęp projektu, aby upewnić się, że zespół pracuje zgodnie z harmonogramem i osiąga cele projektowe. Stosujemy narzędzia do zarządzania projektem, aby ułatwić proces monitorowania i kontrolowania postępu.

 5. Testowanie: Regularnie testujemy produkty i usługi tworzone w ramach projektu, aby upewnić się, że spełniają wymagania jakościowe i funkcjonalne. Korzystamy z różnych metod testowania, takich jak testy jednostkowe, integracyjne i akceptacyjne.

 6. Zarządzanie zmianami: Przewidujemy i reagujemy na zmiany w projekcie. Dostosowujemy plan projektu w razie konieczności, a także informujemy o tym zespół projektowy i zainteresowane strony.

 7. Dokumentacja i raportowanie: Dokumentujemy postępy projektu i wyniki testów, tworzymy raporty postępów i wyników, aby informować interesariuszy na bieżąco.

 8. Utrzymywanie jakości: Utrzymujemy odpowiednią jakość projektu poprzez ciągłe doskonalenie i dostosowanie procesów i standardów pracy, na podstawie wyników testów i raportów.

Prowadzenie wysokiej jakości projektu informatycznego wymaga przede wszystkim konsekwencji, systematyczności i ścisłego przestrzegania wyznaczonych standardów i procedur. Działania te przyczyniają się do minimalizacji ryzyka błędów i problemów, zwiększają efektywność projektu i zapewniają zadowolenie klienta oraz interesariuszy.

Projekty informatyczne prowadzone przez Project Managerów w IT Omega Sp. z o.o. oparte są na metodyce Lean Management. Metodyka Lean Management to podejście do zarządzania procesami biznesowymi, które koncentruje się na ciągłym doskonaleniu procesów i ograniczaniu zbędnych czynności projektowych. W przypadku projektów informatycznych, metodyka Lean Management pomaga optymalizować procesy projektowe, przyczynia się do redukcji kosztów i terminów realizacji projektów, a także podnosi jakość i zadowolenia klienta.

Jakich korzyści możesz się spodziewać?

 • Zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu i związany z tym komfort.

 • Zwiększenie efektywności i sprawności pracy przedsiębiorstwa.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa firmowych danych.

 • Podniesienie konkurencyjności w dobie cyfrowej rewolucji biznesu dzięki dostępowi do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Czekają przed Tobą wyzwania i masz przed sobą projekty IT?

Nie czekaj i skontaktuj się z nami już dzisiaj, by umówić się na wdrożenie. Nasz zespół projektowy jest do Twojej dyspozycji.