KROK 4 - NA PODSTAWIE REKOMENDACJI

Wdrożenia IT Omega

Dlaczego warto?

To ten krok, w którym my wdrażamy wypracowane rozwiązania, a Twoi pracownicy przestają skarżyć się, że znowu coś nie działa. Odpręż się, bo właśnie jesteś na końcu drogi do zbudowania idealnego IT.  

Wszystkie wdrożenia i migracje wykonujemy w tle, tak żeby nie zakłócać codziennej pracy przedsiębiorstwa. Działamy sprawnie, wiedząc, że dzięki naszej pracy zyskuje Twój biznes.    

Wyobraź sobie że rozpoczęliśmy współpracę. Jesteśmy już po wykonaniu trzech pierwszych kroków:
#1 Inwentaryzacji zasobów
#2 Audytu ciągłości działania i analizy ryzyka
#3 Rekomendacji

Czas na krok #4
Projekty i wdrożenia

Powiedzieliśmy o tym co ważne z perspektywy IT dla Twojego biznesu. Pokazaliśmy ryzyka i przedstawiliśmy plan w jaki sposób te ryzyka minimalizować. Ustaliliśmy budżety i harmonogramy. Zaczynamy wdrożenia!

Po zaplanowaniu i zaprojektowaniu rozwiązań ustalamy budżety i harmonogramy a następnie rozpoczynamy wdrożenia rekomendowanych w trakcie audytu i konsultingu rozwiązań.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj. Przeprowadzimy Cię przez cały proces krok po kroku – do idealnego IT.

 

Nasze działania:

Przeprowadzenie wdrożeń i migracji, wypracowanych na podstawie wszystkich poprzednich kroków.