CASE STUDY #1

AUDYT OTWARCIA
Jak zmniejszyć miesięczne wydatki przedsiębiorstwa?

Problemem, z którym boryka się wiele małych i średnich firm jest brak rzeczywistej kontroli nad zasobami wchodzącymi w skład infrastruktury informatycznej. Przedsiębiorstwo z miesiąca na miesiąc niepotrzebnie wydaje nawet kilka tysięcy złotych (!) na rozwiązania, które nie są optymalnie wykorzystywane przy procesach biznesowych. Doliczając do tego faktury za prąd, robi się niebanalna suma, którą można w prosty sposób wykreślić z firmowych wydatków. Wystarczy zrobić porządek u samych podstaw infrastruktury IT.

 

Klient: biuro architektoniczne
Liczba pracowników: 25 osób

 

Problem:
Klient na wstępie przyznał, że nigdy wcześniej nie miał wykonywanej inwentaryzacji zasobów informatycznych. Brak było podstawowych informacji o infrastrukturze serwerowej, stacji roboczych, routerów czy switchy. Brak było również informacji o posiadanych licencjach na programy graficzne oraz stacje robocze i serwery co groziło karami w przypadku kontroli. Klient miał tylko wiedzę że w firmie działa kilka serwerów (w tym wirtualne serwery na serwerach fizycznych), a także utrzymywane jest wiele domen i hostingów. Do kosztów związanych z samą infrastrukturą dochodziły koszty jej utrzymania: klimatyzacji, prądu i konserwacji.

Łączny miesięczny koszt klienta: 4 000 zł.

 

Cel:
Naszym głównym celem było przeprowadzenie inwentaryzacji, a tym samym określenie faktycznego stanu infrastruktury oraz zasobów IT. Dla dobra klienta musieliśmy zidentyfikować, które z urządzeń i rozwiązań realnie wykorzystuje firma, a za które wyłącznie bezcelowo płaci.

Nasze zadaniaopis urządzeń sieciowych (router, switch, serwery), a także usług hostingowych i chmurowych.

 

Realizacja:
Przeprowadzony audyt otwarcia obejmował inwentaryzacje i dokładny opis wszystkich obszarów IT w firmie:

·         Dostęp do Internetu, stron www, hostingów;

·         Poczta służbowa i usługi chmurowe;

·         Sieć lokalna, serwery fizyczne i wirtualne;

·         Kopie bezpieczeństwa oraz awaryjne podtrzymywanie zasilania;

·         Lista i szczegółowy opis stacji roboczych, oprogramowania i telefonów.

Po wykonaniu inwentaryzacji ustaliliśmy że w firmie funkcjonowały 3 serwery fizyczne, 2 wirtualne serwery na serwerach fizycznych, a także utrzymywane były 4 domeny i 2 hostingi.

Klient otrzymał: dokumenty szczegółowo opisujące infrastrukturę IT, zawierające adresację IP, rysunek logiczny sieci, spis urządzeń oraz usług.

W Y N I K I

Identyfikacja niepotrzebnego

sprzętu i usług

Redukcja ponoszonych kosztów o 1200 zł

30% oszczędności w skali miesiąca

Zmniejszenie opłat z 4000 zł

na 2800 zł netto!